Gaisras yra didžiausia grėsmė personalo saugumui, dokumentams, informacijai ir vertybėms bet kuriuo metu. Gaisras – tai nepamatuojama grėsmė, kuri gali kilti biure per kelias minutes praktiškai bet kada ir nuo smulkių priežasčių bei sunaikinti kritiškai svarbius dalykus kaip kad pasai, įmonės steigimo dokumentai, kiti svarbūs dokumentai, antspaudai, duomenų kopijos ir
pan. Tačiau visada yra galimybių nuo gaisro apsaugoti vertybes ir svarbiausius dokumentus – tam naudojami priešgaisriniai seifai.

Įsivaizduokite situaciją, kad įvyksta gaisras jūsų kompanijos biure. Kokius nuostolius patirsite? Ar neparalyžuos kompanijos darbo
šis įvykis? Kiek reikės pastangų ir laiko atstatyti infomacijai, būtiniems kompanijos funkcionavimui dokumentams ir pan? Iš tiesų prarasti kai kuriuos svarbius dokumentus gali kainuoti labai brangiai. Taigi turėtumėte pirmiausiai sau įvardinti svarbiausius dalykus ir dokumentus, kurie turėtų skaudžiausias pasekmes gaisro atveju ir juos apsaugoti priešgaisriniais seifais.

Priešgaisriniai seifai skirstomi:

  • Priešgaisriniai seifai popieriui – kritinė temperatūra popieriui yra 175 laipsniai. Kai seifas turi apsaugą popieriui gaisro atveju tarkime 60 minučių reiškia, kad seifui esant gaisro židinyje (kur temperatūra siekia 1010 laipsnių pagal celsijų), seifo viduje temperatūra 60 minučių nepakils iki 175 laipsnių;
  • Priešgaisriniai seifai laikmenoms – kritinė temperatura laikmenoms yra 50 laipsnių. Kai seifas turi apsaugą laikmenoms gaisro atveju tarkime 60 minučių reiškia, kad seifui esant gaisro židinyje, seifo viduje temperatūra 60 minučių nepakils iki 50 laipsnių;
  • Priešgaisriniai seifai popieriui ir laikmenoms – tai universalūs seifai, kurie gaisro atveju apsaugo popierių ir papildomai turi atskirą dar geriau izoliuotą skyrių seife, kuris yra skirtas apsaugoti laikmenoms;
  • Priešgaisriniai seifai byloms – spec seifas, kuriame patogiai sudedamos bylos;
  • Ugniai atsparios dėžutės – tai labai įdomus sprendimas, kuris leidžia į jau esamą, bet priešgaisrinės apsaugos neturintį seifą įdėti papildomą ugniai atsparią dėžutę, kurioje būtų laikomi svarbiausi dokumentai ir vertybės, ir tokiu būdu seife visa tai bus apsaugota ne tik nuo vagystės, bet ir nuo gaisro.

Dar viena priežastis, kodėl jums reikalingi priešgaisriniai seifai yra ta, kad jie apsaugo ne tik nuo gaisro, bet ir nuo kitų grėsmių – kaip kad vagystė. Tačiau reikia žinoti, kad Lietuvoje paplitę specializuoti priešgaisriniai seifai kaip taisyklė yra mažiau atsparūs įsilaužimui nei specializuoti apsauginiai seifai. Didesnė dalis Lietuvoje ir Europoje parduodamų sertifikuotų priešgaisrinių seifų nėra sertifikuoti kaip apsauginiai seifai. Tiesa yra kategorija seifų, kurie yra sertifikuoti ir kaip apsauginiai, ir kaip priešgaisriniai. Tai be abejonės yra geriausias pasirinkimas, kuris apsaugos jūsų vertybes ir nuo gaisro ir nuo vagystės.

Seifai.lt